Entré till Sandbyhov

Reumatikerföreningen Norrköpings Årsmöte

Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 18.00-20.00

Stora samlingssalen Sandbyhov
Sandbyhovsgatatan 19 

Det var 55 medlemmar och en gäst närvarande vid mötet.

Ordförande Git Lidell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

Som vanligt tändes ljus och det hölls en tyst minut för att hedra de medlemmar som avlidit under 2014.

Till mötesordförande valdes Reidar Svedahl och till mötessekreterare valdes Birgitta Hilding.

Verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelser avhandlades.
Dessa godkändes och Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Beslut om arvoden, ersättningar, traktamenten och riktlinjer för dessa beslutades att att gälla för 2015.

Verksamhetsplan och budget för 2015, antogs av årsmötet.

Årsmötet antog även Reumatikerförbundets nya stadgar tagna under 2014.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och tre ersättare i styrelsen under 2015.

Här följer de valda under årsmötet:

Val av styrelse och revisorer
Ordförande Jenny Eliasson nyval 2 år
Ledamot Hannele Hellman omval 2 år
Ledamot Carina Danielsson fyllnadsval 1 år
Ersättare Elisabeth Gustafsson
1 år
Ersättare Lena Rydin   1 år
Ersättare Anne-Marie Nilsson nyval 1 år
Revisor Thommy Falk omval 2 år
Revisor ersättare Stig Bredberg omval 1 år

Kvar i styrelsen sitter Åsa Jansson, Maria Mellwing och Lotta Genzel.

Övriga val som gjordes var ombud till:
Reumatikerdistriktet Östergötlands stämma,
I år blev det en person mindre då detta beräknas på föreningens medlemsantal vid årsskiftet.
fyra ordinarie och åtta ersättare.

HSO Norrköpings representantskapsmöte,
en ordianrie och en ersättare.

Det fanns inga motioner, förslag eller uppdrag att ta ställning till.

Git Lidell tackade presidiet, avgående styrelsemedlem med en gåva och blommor samt de som varit verksamma under året.

Jenny Eliasson tackade för förtroendet att bli vald till ordförande.

Git Lidell avtackades med förbundets förtjänstnål i guld samt blommor och presentkort

 

Efter årsmötet serverades det räksmörgås under fikat.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.